Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

wassupbruh
1213 d03c
Reposted fromAmericanlover Americanlover
wassupbruh
4856 4d8a
Reposted fromzciach zciach viaoutoflove outoflove
wassupbruh
6505 6939
wassupbruh
3244 c4fd
Reposted frommystiquedust mystiquedust viaoutoflove outoflove
wassupbruh
9934 f268
Reposted fromoutoflove outoflove
1208 6e31 500

wornd:

into the wild (2007)

Reposted fromAmericanlover Americanlover
wassupbruh
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
wassupbruh
wassupbruh
3255 4536
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaoutoflove outoflove

September 22 2017

wassupbruh
A gdy spojrzysz iskrami twych oczu - szaleję!
— Juliusz Słowacki
Reposted fromAdrenalizeMe AdrenalizeMe viadooomiiin dooomiiin
wassupbruh
4799 7706
Reposted fromblank-page blank-page viadooomiiin dooomiiin
7521 2f2d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadooomiiin dooomiiin
9968 30f0 500

ph. laura makabresku

Reposted fromamatore amatore viadooomiiin dooomiiin
wassupbruh
5121 796f 500
Reposted fromdooomiiin dooomiiin
1146 a79c 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viadooomiiin dooomiiin
7795 6510 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viadooomiiin dooomiiin
wassupbruh
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Edward Stachura
Reposted fromborn2die born2die viadooomiiin dooomiiin
wassupbruh
Sam sposób patrzenia w Twoje oczy jest juz wyczuwalnym w powietrzu komplementem.
— Piotr Tokarz
Reposted fromSabela Sabela viadooomiiin dooomiiin
7938 2c59
Reposted fromtumblprn tumblprn viadooomiiin dooomiiin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl