Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

Uwielbiam patrzeć na to jak ślicznie się uśmiecha. Zwłaszcza wtedy, gdy uśmiecha się dzięki mnie.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viaoutoflove outoflove

November 17 2017

wassupbruh
9833 f9c5
Reposted fromKejstyna Kejstyna viacudoku cudoku
wassupbruh
5471 0943
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaoutoflove outoflove
wassupbruh
6293 61e9
"Prześcieradło pod nami upajało się naszym potem, światło dnia wycofywało się spomiędzy żaluzji, jej skóra była stworzona dla moich dłoni, jej żebra i boki Bóg stwarzał z myślą o moich ramionach, jej uda były fantastyczne, ale dopiero splecione z moimi tworzyły absolutną całość. Nuciliśmy na dwa głosy wielką pieśń miłosną, wygadywaliśmy na dwa szepty strzeliste plugastwa, upiory mojej samotności opuszczały mnie raz na zawsze (...)"

~ Jerzy Pilch
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viaoutoflove outoflove
wassupbruh
1243 c758
Reposted fromonakochago onakochago viaoutoflove outoflove

November 16 2017

wassupbruh
wassupbruh
wassupbruh
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viadesperateee desperateee
wassupbruh
6196 06ad
Reposted fromkreatura kreatura viadesperateee desperateee
wassupbruh
Choć brzmi to górnolotnie, dam świat za Twoją rękę
— Planeta ANM
Reposted frompoolun poolun viadesperateee desperateee
wassupbruh
Lubię brać Twoją twarz w swoje dłonie
I całować Cię przez włosy
— planeta ANM
Reposted frompoolun poolun viadesperateee desperateee
wassupbruh
0234 68ff 500
Reposted frommart6na mart6na viaAmericanlover Americanlover
wassupbruh
2989 4c6a
wassupbruh
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl