Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

wassupbruh
Przez cały czas nie spuszczała ze mnie oczu; była w czymś zakochana, pewnie we mnie, pewnie miłość.
— Jack Kerouac, "Maggie Cassidy"
Reposted fromwelcometowonderland welcometowonderland via2708 2708
wassupbruh

-Jakim jest pan typem mężczyzny?
-Pani typem?
-Potwierdzam.

— Eric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viablubra blubra
wassupbruh
2182 a44a
Reposted fromperfectsense perfectsense viafrytkatosia frytkatosia
8188 d85e 500
Reposted fromzaptains zaptains viafrytkatosia frytkatosia
wassupbruh
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viafrytkatosia frytkatosia
wassupbruh
Czasami dopiero w momencie spotkania zdajesz sobie sprawę z tego, jak bardzo ci kogoś brakowało.
— “Ugly Love” Colleen Hoover
wassupbruh
9296 ebc6 500
wassupbruh
wassupbruh
8906 6472 500
Reposted fromtfu tfu viaGunToRun GunToRun
wassupbruh
Nikt nie wie ze stuprocentową pewnością, w jakim stopniu jego postępowanie odbija się na życiu innych. Bardzo często nie mamy choćby bladego pojęcia. Mimo to robimy, co nam się żywnie podoba.
— Jay Asher, 13 powodów
Reposted fromfrisson frisson viabigevilgrin00 bigevilgrin00
wassupbruh
0336 92dd
Reposted fromursa-major ursa-major viabadblood badblood
wassupbruh
8844 6447 500
wassupbruh
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viabigevilgrin00 bigevilgrin00
3030 c878 500

M. Hłasko

wassupbruh
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
wassupbruh
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."
wassupbruh
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaelinela elinela
wassupbruh
Myślę tylko o tym, jak bardzo chciałbym Cię teraz przytulić.
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viaelinela elinela
wassupbruh
6706 76f6 500
chuja prawda
Reposted from4777727772 4777727772 viaelinela elinela
wassupbruh
Zawsze lepiej jest marzyć za dużo niż nie marzyć wcale.
— racja
Reposted fromavooid avooid viaelinela elinela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl